KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi ( bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), “Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sappihere Blok No: 1/1 Z1 Kağıthane / İSTANBUL TÜRKİYE” adresinde mukim BİTBNS Teknoloji A.Ş. (bundan sonra “BNS” olarak anılacaktır) ile www.bitbns.com” adresinden erişilen Platform’a “ Kullanıcı “ olarak kaydolan kişi arasındadır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın Platform’a elektronik ortamda üye olması anında, Platform’da sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.

BNS ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılmışlardır.

2. Tanımlar

BNS : BİTBNS TEKNOLOJİ A.Ş.’yi ifade eder.

Kullanıcı : Platform’da yer alan Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşme’sini kabul ederek “Kullanıcı” sıfatını ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan kişileri ifade eder.

Kripto Varlık: Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. Kripto varlıklar ancak dijital cüzdanlar arasında transfer edilebilir.

Dijital Cüzdan: Platform üzerinde işlem yapılabilen kripto varlık adreslerini ve bu adreslerin şifrelerini tutan bilgisayar dosyasıdır.

Platform : www.bitbns.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve mobil uygulamaları ifade eder.

Hizmetler : Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan hizmet ve servisleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BNB tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

3. Genel Esaslar

3.1.

Kullanıcı, kripto varlıklara yatırım yapmanın belli başlı riskler içerdiğini bildiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, işbu Sözleşmenin imzalanması ile kripto varlıklara yatırımın risklerini anladığını, fiyat değişimlerinden oluşan kar ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, bu yatırımı sebebiyle herhangi bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda BNS’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, hiçbir hak talep edemeyeceğini ve BNS’den bu nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.

BNS bir kripto varlık hizmet sağlayıcısıdır. BİTBNS Teknoloji A.Ş.’ye ait www.bitbns.com internet sitesi bir online kripto varlık alım – satım platformudur. Platform üzerinden kullanıcılar birbirleri ile kripto varlık alım – satım işlemleri yaparlar. Platform sadece bu alım – satım işlemine imkân sağlayan alt yapıyı temin eder. BNS hiçbir şekilde işlemlerin sonuçlanmasını ya da Platform’a girilen emirlerin gerçekleşmesini garanti etmez. Fiyatlar tamamen işlem gerçekleştiren tarafların ilgili kripto varlıklara yönelik arz – talep ilişkisine göre belirlenir. Platform’da oluşan fiyatları BNS belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan BNS sorumlu tutulamaz.

3.3.

Paltform üzerinden kullanıcılar birbirleri ile açık arttırma veya eksiltme yöntemi suretiyle kripto varlıkları alır veya satarlar. BNS’nin arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı’nın işlemi talep anı ile işlemin gerçekleştiği an arasında meydana gelebilecek fiyat farklılıklarından BNS sorumlu tutulamaz.

3.4.

Kripto varlık alım – satım işlemlerinde herhangi bir garanti fonu uygulaması veya tazminat sistemi yoktur. Satım işleminde satıma konu kripto varlığın, alım işleminde ise alım nedeniyle ödenmesi gereken nakde ilişkin yükümlülükler ilgili kullanıcıların sorumluluğundadır. İşlemin taraflarının herhangi birisinin herhangi bir nedenle yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da yerine getirmekte gecikmesi, temerrüde düşmesi durumunda BNS söz konusu işleme ilişkin karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde taraf değildir, hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.5.

Kullanıcı, kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. BNS tarafından bildirilen güvenlik önlemleri tavsiye niteliği taşımaktadır. Söz konusu güvenlik önemleri alınmış olmasına rağmen, Kullanıcı’nın doğmuş veya doğacak olan zararlarından BNS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, Kullanıcı hesaplarının güvenliği için kendilerine düşen azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcı, hesabını güvencede tutacak tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

3.6.

Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videoların, algoritmaların, çizimlerinin, tasarımlarının, modellerinin ve diğer tüm fikri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi (üçüncü taraflardan sağlanan içerik ve uygulamalar hariç) BNS’dir. Platform’da sunulan hizmetlerin ve servislerin, yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı BNS’ye aittir. BNS bu servis ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı davranması durumunda, sözleşmenin tek taraflı, haklı ve ihbarsız feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluğu aldığını kabul eder.

3.7.

BNS, herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir ve benzer alım – satım platformlarından bağımsız bir şirkettir. Kullanıcı tarafından, BNS dışında bir platformda yapılan alış – satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğabilecek kar veya zararlardan BNS hiçbir şekilde sorumlu veya ödeme yükümlülüğü altında değildir.

3.8.

Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. BNS, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. BNS, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.

3.9.

BNS üzerinden satın alınan kripto varlıkların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto varlıkların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından BNS sorumlu tutulamaz.

3.10

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BNS’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile BNS’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.

Kullanıcı, Platform’a üye olurken Sözleşme’nin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyup anladığını ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.

BNB tarafından Platfom’da sunulan hizmetlere bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) BİTBNS Teknoloji Anonim Şirketi'dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen BNB'ye aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.

Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini başkasına kullandıramaz. Kullanıcının bu hüküm esaslarına aykırı hareketlerinin tespiti halinde BNS, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

4.4.

Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca parola ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve BNS servislerinin kullanılması halinde BNS hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.5.

Platformun, kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı BNS yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu Platform’da yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6.

Kullanıcı, Platform’u sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın hukuka aykırı işlem yapmasının fark edilmesi halinde, BNS hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, BNS, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın Platform üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. BNS'nin hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7.

Kullanıcı sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldurur. İşlem yapmak isteyen Kullanıcı, kimlik belgesinin aslı ile beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ve BNS’nin uygun göreceği diğer her türlü belgeyi ibraz etmeyi kabul eder. Kullanıcı imzaladığı işbu Sözleşme ile birlikte BNS’ye tevdi ettiği nüfus cüzdanındaki ya da nüfus cüzdanı yerine geçecek diğer belgelerdeki kimlik bilgilerinin ve adres teyit belgesi ile bildirdiği ikametgâh bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, BNS’nin işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır.

4.8.

BNS, işlemlerin şüpheli görülmesi durumunda, Kullanıcı’nın yaptıkları kripto varlık ve para transferlerini kabul etmeme ve her türlü transferi iade etme hakkına sahiptir.

4.9.

Para yatırma işlemlerinin Kullanıcı ismine kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.

4.10.

ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık işlemleri ile para transferi gerçekleştirilmesi halinde eşleştirilecek hesaba veya kişiye ait referans kodu, isim veya unvan zorunlu olarak belirtilmelidir. Bu unsurlar yer almadan yapılan transfer/ödeme işlemlerinin tespit edilmesi halinde BNS’nin söz konusu transferleri iade etme veya söz konusu tutarlar ile iletilecek emirleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

4.11.

BNS, reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için Kullanıcı’dan kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın kendi ismi dışında başka bir isme açılmış banka hesabına talep etmiş olduğu para transferi işlemleri gerçekleştirilmez.

4.12.

BNS para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, platform üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür.

4.13.

BNS destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. BNS bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile Kullanıcı’ya destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, Kullanıcı’dan kripto varlık göndermeleri için bir cüzdan adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, BNS bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcı’nın uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

4.14.

Kripto Varlıkların işlem ve kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı bizzat sorumludur. BNS, Kullanıcı’nın kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.

4.15.

Kullanıcı, BNS nezdindeki hesaplarını herhangi bir yasa dışı işlem için kullanmayacağını taahhüt eder.

4.16.

BNS, Kullanıcı’lar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcı’lara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Ancak BNS'nin tüm bu çabalarına rağmen yine de oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı BNS sorumlu tutulamaz.

4.17.

Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Platform’u sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. BNS, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

4.18.

BNS, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde BNS her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı BNS sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.

4.19.

BNS, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan BNS sorumlu tutulamaz.

4.20.

Kullanıcıların BNS ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, BNS`nin Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

5. Ücretlendirme

5.1.

BNS, Hizmet'ler ile ilgili ücretleri Platform’da ilan edecektir. Ücretler, Platform’da ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

5.2.

BNS, her kripto varlık alış ve satış işlemlerinde Kullanıcı’larından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. BNS, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.3.

BNS, her TL çekme işleminde Kullanıcı’larından kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir.

5.4.

Platform üzerinden yapılan kripto varlık transferleri ile BNS tarafından alınan komisyon ve işlem ücreti iade edilemez, dolayısıyla BNS tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

5.5.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin kabul ve onaylanması ile Platform’da ilan edilen işlem ve komisyon ücretlerini de kabul etmiş sayılır.

6. Şifre Kullanımı

6.1.

BNS, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra, Kullanıcı’ya Platform’a giriş, Platform’da alım ve satım işlemlerini yapması ve Platform’da yer alacak veri yayınlarından yararlanması için, yalnızca kendisi tarafından kullanılacak olan bir “şifre” verecektir. Verilen şifrenin, ilk kullanımda Kullanıcı tarafından belirlenen yeni bir şifre ile değiştirilmesi sorumluluğu tamamen Kullanıcı’ya aittir. Şifrenin muhafazasından tamamen Kullanıcı sorumludur.

6.2.

Kullanıcı, elektronik iletişim sistemleri (Internet, vb.) ile işlem yapmak üzere BNS’den aldığı üye numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Kullanıcı üye numarası ve şifresinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler ile ilgili üye numarası ve/veya şifre izinli veya izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılmış olsa bile Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır ve tüm sonuçları Kullanıcı’ya ait olur. Kullanıcı tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının BNS’ye bildirilmesi halinde BNS, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.

6.3.

Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, Kullanıcı, mümkün olan en kısa sürede sözlü, kayıtlı telefon ile, takibinde de yazılı olarak, eski şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre verilmesini BNS’den talep edecek ve işbu durumdan BNS’yi yazılı olarak haberdar edecektir. Talep üzerine, BNS eski şifreyi derhal iptal ederek, Kullanıcı’ya yeni bir şifre verecektir. Eski şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

6.4.

BNS tarafından Platform’da sunulan hizmet ve servisleri kullanırken üye hesabının güvenliğini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. BNS, Kullanıcı’nın hesap güvenliğini korumasına yardımcı olmak için iki faktörlü kimlik doğrulama gibi araçlar sunar, ancak hesabın içerik ve güvenliği Kullanıcı tarafından sağlanır. BNS, güvenlik amacıyla ve şüpheli durumlarda şifrenin Kullanıcı tarafından yeniden oluşturulmasını talep edebilecektir. Şüpheli durumlar da şifreyle hesaba erişim imkânını BNS engelleyebilir. Bu durumda en seri iletişim yoluyla Kullanıcı bilgilendirilir. Kullanıcı böyle bir blokenin hesabının güvenliği için yapılabileceğini önceden bildiğini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hesabına ilişkin emir iletememekten dolayı doğabilecek zararların sonuçlarını gayrı kabili rücu kabul ve beyan etmiştir.

7. Hapis Hakkı

BNS işbu Sözleşmeden kaynaklanan doğmuş ve doğacak alacakları ile gerçekleşmiş ya da muhtemel her tür zararlarının teminatı olarak, borcun ya da zararın doğum tarihinden itibaren Kullanıcı’nın BNS nezdindeki hesabında bulunan varlıklar üzerinde, borç ödeninceye ya da zarar nakit olarak karşılanıncaya kadar Medeni Kanun’un 950 ve devamındaki maddeler çerçevesinde hapis hakkına sahiptir.

8. Gizlilik Politikası

8.1. İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, BNS ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacak ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve tahahhüt ederler.

8.2.

BNS, Kullanıcı’ların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-posta, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.

8.3. BNS, Kullanıcı’ların IP adreslerini, Platform’a erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. BNS, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

8.4.

BNS, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu iş birliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. BNS, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

8.5.

BNS, Platform içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Parti kurum ve kuruluşların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcı’ları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. parti kurum ve kuruluşların sitesine yönlendirebilir. BNS, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

8.6.

BNS, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

8.6.1.

Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

8.6.2.

BNS’nin Kullanıcı’larıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

8.6.3.

Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

8.6.4.

Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

8.7.

BNS, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

9. Sorumsuzluk Beyanı

9.1.

Platform üzerinde sunulan her türlü içerik, 3. Partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. BNS tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda BNS hiçbir sorumluluk üstlenmez.

9.2.

BNS, kendisi tarafından sunulan içeriklerin Kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Kullanıcı’ya "olduğu gibi" sunulmaktadır. BNS, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. BNS tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir Kişiye/Kuruma/Şirkete/Markaya yapılan atıf, bu Kişilerin/Kurumların/Şirketlerin/Markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

10. Fikri Mülkiyer Hakları

10.1. 

Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran BNS’dir. (Üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar bu maddenin istisnası niteliğindedir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı BNS'ye aittir.

10.2. 

BNS, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanması, çoğaltılması ve yayılması, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulması, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak kodunun oluşturulması, işleme eser oluşturulması, BNS’nin açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla hak ihlaline sebep olacak herhangi bir eyleme/davranışa izin vermemektedir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, kesinlikle yasaktır.

10.3. 

Kullanıcı, BNS’nin (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanı, markası, tasarım konsepti, logosu, alan adı dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla üçüncü kişiler nezdinde yanıltıcı izlenimler uyandıracak, piyasada iltibas yaratacak ve haksız rekabete zemin oluşturacak herhangi bir unsurunu kullanmayacağını/eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. 

Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya BNS’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, BNS’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Bildirimler

Taraflar, işbu Sözleşme’de ve Kullanıcı tarafından üye formunda belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen telefon ve/veya faks numaraları ile elektronik posta adreslerinin hâlen kullanımda olan geçerli ve güncel numara ve adresler olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, telefon/faks numaraları veya elektronik posta adreslerine yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

12. Mücbir Sebep

Kullanıcı; meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, BNS’nin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kripto varlık ya da kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler (“Mücbir Sebepler”) nedeniyle, BNS’nin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

13. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümler için, taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip geçerli ve ifa edilebilir yeni hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle uzlaşmada bulunacaklardır.

14. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

14.1.

Platform’un kullanımından doğan ve/veya bu Platform ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklar da, işbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşme’si Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacaktır.

14.2.

İşbu Sözleşme’nin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilâfların çözümlenmesinde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14.3.

İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

15. Sözleşme Değişiklikleri

15.1.

BNS, işbu Sözleşme’de yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. İşbu Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da yayımlandıkları tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

15.2.

Kullanıcı, BNS tarafından yapılan değişikliklere itiraz ettiği takdirde veya mevzuat uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler ile Sözleşme’ye devam etmek istemediği takdirde işbu Sözleşme sona erer. Bu durumda, Kullanıcı, Sözleşme’yi feshettiğinde BNS nezdinde henüz gerçekleşmemiş emrinin bulunması durumunda, bu emirlerden doğan tüm riskler sona erinceye ve Sözleşme’den doğan borçların tamamı ödeninceye kadar bu Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder.

16. Ticari Elektronik İleti

16.1.

Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve işlemlere başlamak suretiyle BNS’nin kendisine, telefonla arayarak, SMS, elektronik posta veya benzeri bir yöntemle ticari elektronik ileti gönderme konusunda yetkilendirdiğini kabul ve beyan eder. Ticari elektronik ileti, BNS tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve tanıtım, pazarlama veya reklam gibi ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerdir.

16.2.

Kullanıcı, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayı Müşteri Hizmetleri telefonuna ya da Platform’da ki ilgili link üzerinden ya da İleti Yönetim Sistemi https://vatandas.iys.org.tr/izinlerim adresi vasıtası ile her zaman geri alabilir.

16.3.

Ticari ileti gönderilmesine ilişkin onayın Kullanıcı tarafından geri alınması durumunda en geç 3 işgünü içerisinde Kullanıcı’ya ticari ileti gönderilmesi durdurulur.

17. Yürürlük ve Kabul

17.1.

Bu internet sitesi/Platform’un herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi BNS tarafından Platform üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

17.2.

Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi'nin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcı’ların Platform’u ve Platform üzerinden sağlanan hizmet ve servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan BNS sorumlu tutulamaz.

17 (on yedi) ana maddeden ibaret işbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir

Start Trading in an
Instant

Board the trading wagon now!

BNS TÜRKİYE

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No:1/1 Z1 Kağıthane / İstanbul

BNS Türkiye, Abu Dhabi merkezli BNS MENAT şirketinin bir parçası olarak kurulmuştur. Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) alım/satımlarıyla birlikte Sabit Getirili Ürünler, Düzenli Yatırım Planları, Staking ve benzeri ürün yelpazesiyle rekabetçi getiri oranları sunmaktadır.